แบ่งปัน

กีฬาภายใน สว่างบริบูรณ์วิทยา เกมส์ ครั้งที่ 16

ที่ สนามกีฬา โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ได้มีการแข่งขัน กีฬาภายในอนุบาล “สว่างบริบูรณ์วิทยา เกมส์” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560โดยมีนาย นาย วิเชียร พงษ์ถาวรภิญโญ ผู้บริหารโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ซึ่งมี นายวินัย อินทร์พิทักษ์ สมาชิก อบจ.ชลบุรี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และบรรดาผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก

สำหรับการแข่งขัน กีฬาภายใน สว่างบริบูรณ์วิทยา เกมส์ ครั้งที่ 16 นั้นเพื่อส่งเสริให้นักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ให้นักเรียนรู้จักกฎ กติกา มารยาท ในการเล่นกีฬา นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการดำเนินชีวิตโดยมีคุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน ภายในกิจกรรมแบ่งสีออกเป็น 5 สี ได้แก่ สีฟ้า, สีชมพู, สีส้ม, สีเขียว, และสีม่วง ได้มีการแข่งขันกีฬา ต่างๆ และการแข่งขันกองเชียร์ ได้รับความสนุกสนานเป็นอย่างมาก