แบ่งปัน

ผู้กำกับพัทยา เล่นใหญ่นำตำรวจในสังกัดมาออกกำลังกายมุ่งส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพควบคู่กับสุขภาพแข็งแรง

ที่บริเวณลานจอดรถ สภ.เมืองพัทยา พ.ต.อ.อภิชัย กรอบเพชร ผู้กำกับการฯ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากทำพิธีการเปิดอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ข้าราชการหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น เพราะสุขภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่สำคัญ มีผลทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความตื่นตัวในการทำงาน ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน เป็นประโยชน์สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ได้เป็นอย่างดี

ซึ่งในวันพุธที่ผ่านมา ได้เทรนเนอร์ น้องมด จากรั้วม.บูรพา มาเป็นผู้นำออกกำลังกายแบบคอมแบทผสมผสานคาร์ดิโอการเต้นตามจังหวะเพลงลูกทุ่งเต้น ซึ่งนายตำรวจทุกคนต่างให้ความสนใจในการออกกำลังกายครั้งนี้เป็นอย่างมาก ทาง พ.ต.อ.อภิชัย ผู้กำกับสภ.พัทยา เล่นใหญ่นำรถเครื่องเสียงจากฮอลลิวูดมาเปิดเพลงเอาใจนายตำรวจประกอบกับการออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นให้นายตำรวจทุกท่านมีความหึกเหิมในการออกกำลังกาย จึงส่งผลให้นักท่องเที่ยวรอบข้างให้ความสนใจมาบันทึกภาพทั้งวีดิโอและภาพนิ่งกับกิจกรรมในครั้งนี้กันอย่างคึกคัก นอกจากนี้ด้วยความเป็นห่วง ทาง ผู้กำกับ สภ.เมืองพัทยายังได้นำรถ Ambulance มาคอยสแตนด์บายกรณีนายตำรวจบางท่านเกิดการผิดพลาดในการออกกำลังกายอีกด้วย

สำหรับ สภ.เมืองพัทยา จะจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกวันพุธ ในเวลา 16.30 – 17.30 น. โดยประมาณ จึงของเชิญชวนบุคคลผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น จึงจัดกิจกรรมการออกกำลังกายขึ้น เพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านสุขภาพและการทำงาน โดยจัดกิจกรรมขึ้นทุกวันพุธ เริ่มเวลา 16.30 น. ซึ่งได้รับความสนใจจากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก