แบ่งปัน

เปิดงาน ช่วยน้ำท่วม ด้วยน้ำใจ ช็อปในงาน รวมพล คน GI กลุ่มสนุก ในงานพบกับผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นราคาถูก 6-10  ก.ย. 60

ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่า พัทยา จ.ชลบุรี ได้มีพิธีเปิดงาน ช่วยน้ำท่วม ด้วยน้ำใจ ช็อปในงาน รวมพล คน GI กลุ่มสนุก อันประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ จังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ในงานมี นาย ศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดสกลนคร ทางพาณิชย์จังหวัดชลบุรี รวมถึงคณะผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล มารีน่า พัทยา สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

ทางกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้มาจัดงานดังกล่าว ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนงาน ภายใต้โครงการยกระดับและพัฒนาสินค้าสิ่งที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กลุ่มจังหวัดสนุกแบบครบวงจร โดยการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้า ที่ประกอบไปด้วย จังหวัด สกลนคร ที่นำผ้าครามธรรมชาติ , เนื้อโคขุนโพนยางคำ ,ข้าวฮางหอมทองสกลเทวาปี , หมากเม่าสกลนคร และน้ำหมากเม่าสกลนคร ส่วนจังหวัด มุกดาหาร ได้แก่ ผ้าหมักโคลนหนองสูง และ จังหวัดนครพนม ได้แก่ สับปะรดท่าอุเทน และ ลิ้นจี่นครพนม ซึ่งเป็นสินค้าอัตลักษณ์และมีความโดดเด่นของชุมชนให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น อีกทั้งยังยังเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์แบบครบวงจรสู่สากล สร้างรายได้ให้เกษตรกร ผู้ผลิต และ ผู้ประกอบการ กระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน

สำหรับงาน ช่วยน้ำท่วม ด้วยน้ำใจ ช็อปในงาน รวมพลคน GI กลุ่มสนุก จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 – 10 กันยายน นี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่า