แบ่งปัน

 

ผู้บริหารเมืองพัทยาพับการก่อสร้างไฟแดงแยกวงเวียนปลาโลมา หลังสภาเมืองพัทยาเห็นต่างขอให้ทางผู้บริหารเมืองพัทยาพิจารณาการชะลอการก่อสร้างวงเวียนโลมา ด้วยประชาชนชาวพัทยาไม่เห็นด้วย หากดึงดันทำจริงอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี

ที่ห้องประชุมสภาเมืองพัทยา นาย อนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เปิดการประชุมสภาเมืองพัทยาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ สมาชิกสภาเมืองพัทยา ร่วมกันถกประเด็นในโครงการ การสั่งรื้อวงเวียนโลมา แยกไฟแดง ถนนพัทยาเหนือเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่คับคั่ง ซึ่งมีประชาชนเป็นจำนวนมากมีความเห็นต่างและคิดว่าการยกเลิกวงเวียนโลมาให้กลายเป็นแยกไฟแดงไม่อาจแก้ไขปัญหาจราจรที่หนาแน่นได้จริง เนื่องจากช่วงเวลาที่ทำให้เกิดการจราจรที่ติดขัดในจะอยู่เฉพาะในช่วงเวลา 19.00 -21.00 น. ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีนักท่องเที่ยวนิยมไปท่องเที่ยวในสถานบันเทิงต่างๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนพัทยาสาย 2 จึงส่งผลทำให้เกิดการจราจรคับคั่งในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้นนอกเหนือจากเวลานั้น การจราจรจะค่อนข้างเป็นปกติ ไม่ได้มีปัญหารถติดแต่อย่างใด หากมีการรื้อวงเวียนออกแล้วทำเป็นแยกไฟแดงอาจส่งผลทำให้การจราจรติดขัดสะสมเป็นระยะทางยาวตลอดทั้งวัน เพราะเนื่องด้วยมีระยะสามแยกไฟแดงห่างจากวงเวียนโลมาตั้งอยู่ไม่ไกลกันมากจะยิ่งส่งผลทำให้ติดหนักกว่าเดิม คล้ายกับถนนสุขุมวิทช่วงบริเวณศรีราชา ที่มีค่อนข้างถี่จนส่งผลทำให้การจราจรติดขัดหนักตลอดระยะเวลา 24 ชม.

และในส่วนประเด็นที่จะมีห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่เปิดใช้บริการนั้น โดยได้มีหลายกระแสคาดการณ์ว่า อาจส่งผลทำให้การจราจรบริเวณแยกโลมาติดขัดเพิ่มขึ้นมานั้น ทางสมาชิกสภาเมืองพัทยาเห็นพ้องต้องกันว่า ควรให้มีการทดลองใช้วงเวียนเดิมไปก่อนหากว่าจะเกิดผลกระทบในด้านการจราจรขึ้นมาจริงจึงค่อยมาพิจารณาด้วยการแก้ไขปัญหาจราจร โดยการทำเป็นแยกไฟแดง ซึ่งจะยังคงสามารถทำได้ เพราะใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไม่นาน ทั้งนี้เบื้องต้นสำหรับปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลา 19.00 – 21.00 น. ทางสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้มีการพูดคุยกับเจ้าของผู้ประกอบการโชว์ต่างๆแล้ว ในการให้ทางเจ้าหน้าที่ของทางเมืองพัทยาเข้าไปร่วมดำเนินการแก้ไขในเรื่องของการควบคุมการจราจรในเบื้องต้นด้วยเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นตอได้อย่างถูกต้องซึ่งจะส่งผลทำให้การจราจรในช่วงเวลาดังกล่าวลดน้อยลงรวมไปถึงอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินรถใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย ซึ่งจะเป็นการดีกว่าการจะดำเนินการรีบเร่งก่อสร้างแยกไฟจราจรบริเวณวงเวียนโลมา ซึ่งอาจขัดต่อความรู้สึก และอัตลักษณ์ที่มีมานานจนเป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ จึงอยากให้ทางผู้บริหารเมืองพัทยาชะลอการดำเนินการก่อสร้างแยกไฟแดงวงเวียนโลมาไปก่อนหรือเปิดรับความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้าง

สำหรับในเรื่องดังกล่าวทาง พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ได้ตอบกระทู้ถามถึงประเด็นดังกล่าวว่าหากสมาชิกสภาเมืองพัทยาไม่เห็นชอบด้วยเหตุผลในการดำเนินการก่อสร้างแยกไฟแดงวงเวียนโลมาทางผู้บริหารยินดีรับฟังและดำเนินการพับการก่อสร้างและไม่ดึงดันจะดำเนินการเมื่อค้านต่อความรู้สึกของประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ทางผู้บริหารไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด เพียงด้วยเหตุผลที่อยากแก้ไขปัญหาจราจรให้กับเมืองพัทยาเท่านั้นจึงยินดีขอหยุดการดำเนินการก่อสร้างแยกไฟแดงจราจรวงเวียนโลมาตามเหตุผลส่วนใหญ่ของประชาชน