แบ่งปัน

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านชากแง้ว เตรียมจัดงาน “วันไหว้พระจันทร์” เพื่อสืบสานประเพณีที่ชาวจีนถือปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน

(12 ก.ย.) เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ นายนิยม เหมนานนท์ รองนายกเทศมนตรี ในฐานะประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านชากแง้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันไหว้พระจันทร์ ซึ่งมีขึ้นในช่วงค่ำของวันพุธที่ 4 ต.ค.2560 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของประเพณีวันไหว้พระจันทร์ที่ชาวจีนถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานับพันปี ให้กับคนรุ่นหลังและนักท่องเที่ยวได้รับทราบ

ซึ่งนายสมหวัง สวัสดีมงคล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ ในฐานะเลขานุการชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เปิดเผยในที่ประชุมว่า รูปแบบการจัดงานประเพณีวันไหว้พระจันทร์ในปีนี้ ความพิเศษของงานคือ “พระจันทร์ โดย ตรีมการจัดงานมีชื่อว่า “พระจันทร์ในดวงใจ” ประกอบการแสดงแสงสีเสียงให้กลมกลืนกับบรรยากาศวันไหว้พระจันทร์ได้อย่างแท้จริง