แบ่งปัน

16_04_14-12_26_47 16_04_14-12_26_50 16_04_14-12_26_58 16_04_14-12_27_02

ชลบุรีจัดงานวันอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ จัดริ้วขบวนแห่รอบตลาดเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรีจัดงานประจำปี งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ บริเวณหน้าศาลกลางจังหวัดชลบุรี และในวันสงกรานต์ทุกปี จะมีการจัดริ้วขบวนแห่นางสงกรานต์เป็นประจำทุกปี โดยจะมีริ้วขบวนแห่จากอำเภอต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันอย่างมากมาย เพื่อสร้างสีสันในวันสงกรานต์ โดยริ้วขบวนแห่จะเริ่มจากการนำพระพุทธสิหิงค์ฯ พระประจำจังหวัดชลบุรี โดยจะมีพระภิกษุสงฆ์ปะพรมน้ำพุทธมนต์ให้กับประชาชนตลอดเส้นทางที่ผ่านมาตลาดในตัวเมืองชลบุรี หลังจากนั้นจะเป็นริ้วขบวนแห่ของอำเภอต่างๆ ซึ่งในปีนี้เน้นในเรื่องของความรักชาติ และผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นหลัก โดยมีประชาชนมาเฝ้าดูตลอดทั้ง 2 ข้างทาง

อำนาจ/ศรีราชา