แบ่งปัน

จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม ดาราพาเที่ยววิถีไทย พักใจที่บางละมุง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สัมผัสและเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนตะเคียนเตี้ย

ชุมชนตะเคียนเตี้ยในอดีตมีอาชีพทำนา ซึ่งมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ทั้งปี แต่เมื่อเวลาผันผ่าน น้ำที่ใช้ทำนาไม่เพียงพอ ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงหันมาปลูกมะพร้าว เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว จนปัจจุบันมีการทำสวนเกษตรหลากหลายมากขึ้น แต่สวนมะพร้าวยังถือเป็นอาชีพหลักของชุมชน เพื่อให้ชุมชนตะเคียนเตี้ยมีความแข็งแกร่ง และนำรายได้เข้าสู่ชุมชนได้มากขึ้น จนปัจจุบันชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยรังสรรค์ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

นาย ภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ดาราพาเที่ยววิถีไทย พักใจที่บางละมุง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สัมผัสและเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ชุมชนตะเคียนเตี้ย หมู่ที่ 3 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และเป็นประธานมอบรางวัลให้ผู้ชนะกิกรรมการประกวดตั้งชื่อ “ถนนวัฒนธรรมตะเคียนเตี้ย” ซึ่งเป็นถนนสายหลักของชุมชน และเปรียบเสมือนศูนย์กลางของคนในชุมชนตะเคียนเตี้ย โดยมีการเชิญผู้เข้าร่วมทำกิจกรรม อาทิ การปั่นจักยานเยี่ยมชมวิถีชุมชน การสาธิตทำแกงไก่กะลา กิจกรรมปล่อยแตนเบียน ชิมกาแฟมะพร้าว แข่งทำพวงมะโหตร พับกุหลาบใบเตย ชมบ้านร้อยเสา เรียนรู้ปลูกผักสมุนไพร สาธิตกัวซาหน้า และพิเศษสุดกับกิจกรรม meet & Greet กับหนุ่มสุดซิว จูเนียร์ เดอะสตาร์ กรวิชญ์ สูงกิจบูลย์

นาย ภวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย เป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นผ่านการดำรงอยู่ สรรสร้างขึ้นมาเป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติ ถือเป็นมรดกทางความคิดของบรรพบุรุษอันล้ำค่าสมควรแก่การสืบสานและอนุรักษ์ หากได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วจะเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนนำทุนทางวัฒนธรรมใช้ให้เกิดประโยชน์ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น บ้านร้อยเสา แหล่งรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน นอกจากนี้ชุมชนตะเคียนเตี้ย ยังเป็นชุมชน วิถีไทย ใชัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ในการดำรงชีวิต อีกด้วย….