แบ่งปัน

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับภาคประมง

ที่โรงแรมพลูแมน โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผบช.กมค. ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมาย ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงผิดกฎหมายและคดีค้ามนุษย์ในภาคประมง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูล คดีและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการบังคับใช้กฎหมายภาคประมง รุ่นที่ 2 โดยมี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก 11 จังหวัดติดชายทะเลภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก เข้าร่วม

พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผบช.กมค. เปิดเผยว่าปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายในประเทศไทยมีเป็นจำนวนมาก จนได้รับการแจ้งเตือนจากสหประชาชาติเกี่ยวกับสถิติที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หน่วยที่เกี่ยวข้องจึงได้ออกนโยบายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในทุกมิติ จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย หรือ ศปมผ. มีอำนาจในการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาระบบการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดด้านการประมงและการค้ามนุษย์ยังใช้แบบระบบธรรมดา ทำให้อาจเกิดความผิดพลาดในการทำงานได้ ศปมพ.จึงได้คิดค้นการทำงานที่เอื้อประโยชน์และสะดวกต่อการทำงาน โดยได้จัดทำเว็ปไซต์ระบบฐานข้อมูลคดีเกี่ยวกับด้านการประมงขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ตำรวจ กรมประมง และกรมแรงงาน

อย่างไรก็ตามในส่วนของพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกนั้น พบว่าปัญหาดังกล่าวยังมีอยู่โดยเฉพาะพื้นที่น่านน้ำติดชายแดนระหว่างประเทศที่ยังคงพบดารฝ่าฝืนการกระทำความผิดอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องมีการจัดทำระบบทางคดีที่มีความทันสมัย เพื่อความสะดวกต่อการบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดจนนำไปสู่การจับกุมได้ตามลำดับต่อไปด้วยเช่นกัน