แบ่งปัน

คณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอบางละมุง   เรียกประชุมสื่อสารมวลชนพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมเพื่อหารือเตรียมการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพื่อความเป็นเรียบร้อยในการดำเนินงาน

(21 ก.ย.60 ) ที่ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตำรวจตรี บัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการ ประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีตัวแทนหน่วยงานภาคสื่อสารมวลชนทุกแขนง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม อาทิ นาย ยุพราช วงศ์ดาวกุล ตัวแทนบริษัทบางละมุงเคเบิลทีวีจำกัด และตัวแทนสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นาย อัมพร แสงแก้ว ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวพัทยา นายสามารถ ทองรอด นายกสมาคมนักข่าวพัทยา นาย อนันต์   กิ่งสร นายกสมาคมผู้สื่อข่าว ไทยทีวีสีช่อง 3 ภาคตะวันออก

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีมติให้อำเภอบางละมุงได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค อำเภอบางละมุง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง ) อำเภอบางละมุง ซึ่งในวันนี้ทางคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เรียกพบสื่อสารมวลชนทุกแขนง ร่วมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอบางละมุง พร้อมมอบหมายภารกิจของฝ่ายประชาสัมพันธ์ตามประกาศอำเภอบางละมุง อาทิ เรื่องการติดป้ายประชาสัมพันธ์การร่วมงานของภาคประชาชน , การเตรียมประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทาง และจุดจอดรถต่างๆ ,การแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบในส่วนการบันทึกภาพวิดีโอ ภาพนิ่ง การฉายภาพบรรยากาศงานพิธีออกจอในบริเวณงาน พร้อมกับส่วนกลาง ทั้งนี้จะได้มีการสรุปรูปแบบงานในส่วนต่างๆ เพื่อนำไปเสนอและหาข้อสรุปกับคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอบางละมุง อีกครั้ง ในวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง ) อำเภอบางละมุง