แบ่งปัน

S__3588117 S__3588118 S__3588119

ภาพ อาทิตย์  ข่าว อาทิตย์

ชาวชุมชนหนองใหญ่  ร่วมกันจัดพิธีทำบุญกลางบ้านและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชน เนื่องในโอกาสเดือนแห่งวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยและวันผู้สูงอายุ

เมื่อเวลา 11.30 น. ของวันที่ 15 เมษายน 59  ที่บ้านประธานชุมชนหนองใหญ่ ซอย 8 หมู่ 11 ชุมชนหนองใหญ่ ต.หนองปรือ   โดย นาย สะอาด ศรีใส  ประธานชุมชน พร้อมกับชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีทำบุญกลางบ้านประจำปีขึ้น  และพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยมี นาย มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในพิธีมีผู้แทนของ นาย ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส. เขต 7 จ. ชลบุรี ร่วมพบปะพี่น้องในชุมชน และมอบของที่ระลึกให้กับผู้สูงอายุ

ชุมชนหนองใหญ่ เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุในชุมชน จึงได้จัดประเพณีอันดีงามเช่นนี้ขึ้นให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน  เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ในช่วงสงกรานต์วันปีใหม่ไทย โดยการร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับ จากนั้น นาย มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ก็นำคณะผู้บริหารและชาวบ้าน สรงน้ำพระพุทธรูป ก่อนที่จะมีการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  และยังได้มีการเลี้ยงอาหารให้กับผู้สูงอายุในชุมชน พร้อมกับมีการมอบข้าวสารและของที่ระลึกจาก นาย ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส. เขต 7 จ. ชลบุรี