แบ่งปัน

อำเภอบางละมุงจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

ที่ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุง นาย นริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม2560 โดยมีมณฑลทหารบกที่ 14 สภ.บางละมุง สภ.หนองปรือ สภ.ห้วยใหญ่ สภ.เมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการ ในเขตอำเภอบางละมุงทั้งหมด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยทุกตำบล ต่างเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

ในที่ประชุม ได้มีการประดับขีดและมอบหนังสือสำคัญแก่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้ง จำนวน 2 คน ได้แก่นาย ลำยอง ทำประโยชน์ นาย วิชาญ อุ่มเจริญ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลโป่ง มอบใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ ให้แก่อาสาสมัครเกษตรดีเด่น ที่ชนะเลิศการประกวดผลงานเกษตรและสถาบันเกษตรดีเด่นในระดับจังหวัดประจำปี2560 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับรางวัลมา5รางวัลได้แก่เจ้าหน้าที่อาสมัครเกษตรกรดีเด่นหมู่ 13 ตำบลห้วยใหญ่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง กลุ่มเเม่บ้านเกษตรกรตำบลหนองปรือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 3 รางวัลได้แก่กลุ่ม ยุวเกษตรกร ที่ปรึกษากลุ่ม และสมาชิกกลุ่ม ยุวเกษตรกรเป็นของโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต ทั้ง 3 รางวัล    จากนั้นได้มีการแจงเรื่องพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในวันที่26 ตุลาคม2560 นี้ ซึ่งทางอำเภอบางละมุง ได้กำหนดจัดพระราชพิธีขึ้นที่ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง จึงมีการชี้แจงถึงพิธีการอันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย ซึ่งทางอำเภอบางละมุงขอความร่วมมือทุกองค์กร ทุกภาคส่วนให้รวมใจเป็นหนึ่ง ช่วยกันอย่างเต็มกำลัง ตลอดทั้งโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ ที่ได้มีการเปิดลงทะเบียนไว้ เมื่อถึงวันพระราชพิธีจริง ขอให้ทุกคนมาทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด

ซึ่งทางอำเภอบางละมุง จะจัดให้มีการถวายดอกไม้จันทน์ในวันที่ 26 ต.ค. 2560 เริ่ม เวลา 09.00 น. เป็นต้น และในเวลา 15.30 น. .จะเข้าสู่พิธีการ และรอคำสั่งจากสำนักพระราชวัง ในเรื่องของพิธีการขั้นตอนพระราชพิธีต่างๆพร้อมกันทั่วประเทศ มีการปิดการจราจรถนนในบางช่วงบางตอน ซึ่งทางผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด รับทราบนโยบาย และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังทุกภาคส่วน เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่เมืองพัทยาอย่างเต็มกำลังในวันพระราชพิธี 26 ตุลาคม นี้ …