แบ่งปัน

สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา พร้อมช่างฝีมือและจิตอาสาชาวอำเภอบางละมุง น้อมกายรวมจิต ประดิษฐ์สร้าง มณฑลพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และซุ้มนิทรรศการพระบารมี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในภาคส่วนของภูมิภาค อำเภอบางละมุง บรรยากาศการดำเนินการและการเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ มีความพร้อมแล้ว 80 % ทันวันที่ 26 ต.ค. แน่นอน     

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีมติให้อำเภอบางละมุง รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคนั้น ทางคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอบางละมุง ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วน ของพื้นที่อำเภอบางละมุงได้มีส่วนร่วมในการแสดงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และในส่วนชิ้นงานที่สำคัญที่สุด ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนภูมิภาคนั้น นั่นคือการสร้าง มณฑลพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ซึ่งทางอำเภอบางละมุงได้ให้ความรับผิดชอบหน้าที่นี้เป็นของทางสภาวัฒนธรรม เมืองพัทยา   โดยทางสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ได้ตระเตรียมพื้นที่ พร้อมอุปกรณ์ ในการสร้างประดิษฐ์ มณฑลพิธีถวายดอกไม้จันทน์ นับเป็นเวลาแรมเดือน ที่ทางสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา พร้อมด้วยช่างฝีมือในแขนงต่างๆ รวมถึงจิตอาสาในพื้นที่ของอำเภอบางละมุง ได้ร่วมกันทำ ร่วมกันประดิษฐ์ ร่วมกันปั้นแต่ง ร่วมกันแกะลายทาสีบุษบก ตกแต่งองค์เทวดา และการประกอบลายกนกต่างๆ ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของประชาชนชาวอำเภอบางละมุง ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินก่อสร้างประดิษฐ์ มณฑลพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และซุ้มต่างๆ ที่จะใช้ประดับตกแต่งภายในงานพระราชพิธี

ครั้งนี้ เหล่าบรรดาพสกนิกรจิตอาสาชาวอำเภอบางละมุง น้อมจิตใจร่วมกันสร้างและประดิษฐ์ มณฑลพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และซุ้มนิทรรศการ ภายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปแล้วเสร็จกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และพร้อมที่จะนำไปประกอบตกแต่งยังลานมณฑลพิธี ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้ …..