แบ่งปัน

อ.บางละมุง ประชุมเตรียมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลเดช บรมนาถบพิตร 15 วัน ห้วงเดือนของงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

               ที่ห้องบรรยายสรุปอำเภอบางละมุง นาย นริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานประชุมเตรียมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลเดช บรมนาถบพิตร  ระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560 เป็นระยะเวลา 15 วัน โดยจังหวัดชลบุรีกำหนดวัดที่เป็นศูนย์กลางจัดบรรพชาอุปสมบทจังหวัดชลบุรี ที่วัดหนองปรือ ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีผู้ที่จะเข้าร่วมอุปสมบท จำนวน 129 คน

ทั้งนี้ทางอำเภอบางละมุงจึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการมอบหมายภารกิจในการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ตั้งแต่การจัดหาพิธีกรเพื่อดำเนินรายการในวันที่ 15 -16 ตุลาคม 2560 และจัดหาอาหารและเครื่องดื่มมาจัดตั้งโรงทานเลี้ยงผู้มาร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ที่บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ ชั้น 1 วัดหนองปรือและถวายเป็นภัตตาหารเพล ดังมีรายละเอียดดังนี้ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ13.00 น. ให้มีการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงผู้ร่วมพิธีฯจำนวนประมาณ 500 คน วันทำพิธีปลงผมนาค ขอขมากรรม พิธีบรรพชา โดยขอให้มีการจัดเครื่องดื่มเลี้ยงผู้ร่วมพิธีถึงเวลาประมาณ 18.00 น. โดยในที่ประชุมมีหน่วยงานตอบรับเป็นเจ้าภาพทั้งหมด 5 หน่วยงาน คือ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์, กิ่งกาชาด อ.บางละมุง, ทต.บางละมุง, ทต.ตะเคียนเตี้ยและทต.หนองปลาไหล ส่วนในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 จะมีการจัดหาอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงผู้ร่วมพิธีในเวลา 07.30 กับ เวลา 11.00 น. นอกจากนี้จะมีการจัดภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ์ในวันที่ 17 – 30 ตุลาคม เวลา 11.00 น. ทุกวัน