แบ่งปัน

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านชากแง้ว ร่วมกันเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ และ อพท.เปิดงานประเพณีวันไหว้พระจันทร์

(04 ต.ค.) เวลา 19.00 น. ที่ตลาดจีนโบราณ บ้านชากแง้ว หมู่ 10 ต.ห้วยใหญ่ นายสนธยา คุณปลื้ม อดีต รมว.กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานประเพณีวันไหว้พระจันทร์ โดยมี นาย ไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่กล่าวรายงาน ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดอาทิ ดร.สันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส. ชลบุรี นาย ธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา นาย เรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พ.ต.อ.อนันต์ ภู่ระหงษ์ ผกก.สภ.ห้วยใหญ่ ว่าที่ พ.ต.ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน ปลัดอาวุโส อ.บางละมุง ผู้นำชุมชน ชมรมกำนันผู้ใหญ่ พ่อค้าประชาชนชาวตำบลห้วยใหญ่ และสมาชิกชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านชากแง้ว ต.ห้วยใหญ่ เข้าร่วมในพิธีเปิด

ซึ่งประเพณีวันไหว้พระจันทร์ นับเป็นประเพณีอันดีงามของจีนที่ได้ปฏิบัติและสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน การจัดงานประเพณีดังกล่าวนั้น ยังเป็นการอนุรักษ์ไว้วัฒนธรรมประเพณีที่สืบถอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษให้คงอยู่สืบไป และยังเป็นการสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน ให้ประชาชนในท้องถิ่น โดยการจัดงานประเพณีวันไหว้พระจันทร์ในปีนี้นับเป็นปีที่ 6 ภายใต้แนวคิด “กำเนิดพระจันทร์กลางดวงใจ”