แบ่งปัน

กำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในส่วนภูมิภาค) ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

วันที่ 26 ต.ค. 2560
เวลา 07.00 น. เจ้าหน้าที่ประจำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์พร้อมที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
เวลา 09.00 น. เริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (ช่วงแรก) โดยประธานในพิธีเริ่มถวายดอกไม้จันทน์เป็น ลำดับแรก
– ประชาชนเริ่มถวายดอกไม้จันทน์ เป็นต้นไป (จนถึงเวลา 15.00 น.)
เวลา 14.30 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา 15.00 น. ประธานพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
– นิมนต์พระสงฆ์ 10 รูป ขึ้นอาสน์สงฆ์
– ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อย (เครื่องนอก)ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
– เจ้าหน้าที่อารธนาพระปริตร
– พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ (บทธัมมะนิยาม จำนวน 10 บท) จบ
– ประธานจุดเทียนส่องธรรม เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาขึ้นสู่ธรรมาสน์
– ประธานจุดเครื่องทองน้อยบูชาธรรมในส่วนของพระธรรม คณะเจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นสู่ธรรมาน์
– ประธานจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ (เครื่องใน) เพื่อเป็นการภวายทรงบูชาธรรม
– เจ้าหน้าที่ อาราธนาศีล
– พระสงฆ์ผู้แสดงธรรมเทศนาให้ศีล (ขณะอยู่ในธรรมมาสน์ใช้พัดรองให้ศีล)
– ประธานพร้อมผู้ร่วมพิธีรับศีล
– เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม
– พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา เกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อจังหวัด/อำเภอ
เวลา 21.00 น. ประธานในพิธี พร้อมข้าราชการและประชาชน พร้อมกัน ณ สถานที่เผาดอกไม้จันทน์ โดยดูการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินพิธีกรรมพร้อมกับส่วนกลาง
เวลา 22.00 น. หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เสด็จพระราชดำเนินขึ้นบนพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพ (จริง) แล้ว
– ประธานในพิธี นำคณะข้าราชการ เริ่มนำดอกไม้จันทน์เข้าเผา (ช่วงที่ 3)

การแต่งกาย***
– ข้าราชการ เครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายช้างเผือก
(ข้าราชการที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่ำกว่าชั้นสายสะพายให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับชั้นสูงสุดไว้ทุกข์)
– ลูกจ้าง /พนักงานราชการ เครื่องแบบสีกากีแขนยาว คอพับ
(กรณีจัดพิธีในอาคาร ไม่ต้องสวมหมวก / นอกอาคาร สวมหมวก)
– นักเรียน นักศึกษา / สมาชิกหน่วยงาน/องค์กรเอกชน / ชุดเครื่องแบบตามสังกัด
– ประชาชน ชุดสุภาพไว้ทุกข์

** ข้อมูลจาก อ.บางละมุง