แบ่งปัน

277266 277267 277268

ภาพข่าว / วสุพล

ชาวชุมชนร้อยหลัง เมืองพัทยา ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดพิธีทำบุญกลางบ้านพร้อมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ รับเทศกาลปีใหม่ไทย

ณ ที่ทำการชุมชนร้อยหลัง เมืองพัทยา ทางคณะกรรมการชุมชนร้อยหลัง ได้จัดงานพิธีทำบุญกลางพร้อมด้วยการรดดำน้ำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยทางชุมชนได้นิมนต์คณะสงฆ์จำนวน 9 รูปจากวัดโพธิสัมพันธ์นำโดย พระครูปัญญาพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดโพธิสัมพันธ์ มาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตราหารเพล โดยมีคณะผู้บริหารสภาเมืองพัทยา แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการ ผู้นำชุมชน รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ และที่ข้างเคียงได้มาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ  นายมรกต หนูห่วง นายมาโนช หนองใหญ่สมาชิกสภาเมืองพัทยา

ทั้งนี้เมื่อทางคณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตราหารเสร็จสิ้นแล้ว คณะสงฆ์ได้ให้ศีลให้พรประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้เข้าร่วมงาน ก่อนที่จะมีการเชิญผู้สูงอายุภายในชุมชนจำนวน 10 ท่าน เข้านั่งประจำที่เพื่อทำการรดน้ำดำหัวขอพรจากลูกๆหลานๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล รับเทศกาลขึ้นปีใหม่ไทย ……..