แบ่งปัน

  

ติดตามความคืบหน้ามณฑลพิธีถวายดอกไม้จันทน์

อำเภอบางละมุงเร่งสร้างมณฑลพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมเริ่มดำเนินการก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ เพื่อให้สมพระเกียรติ

(9 ต.ค.60) นาย นริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง และนาย มานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ลงพื้นที่วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างมณฑลพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ซึ่งทางสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ได้นำรถกระเช้ามาทำการตัดแต่งต้นไม้บนยอดเจดีย์พระวิหารจตุรมุข และต้นหูกวางหน้าวัดชัยมงคล เพื่อทำการปรับสภาพภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เหมาะสม นอกจากนั้นในวันนี้นายอำเภอบางละมุงพร้อมคณะยังได้ทำการตรวจสอบการก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ขนาดเล็ก) ครั้งนี้นับเป็นวันแรกในการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย โดยจัดสถานที่บริเวณหน้าเจดีย์แร่เกาะล้าน วัดชัยมงคล คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 23 ตุลาคม ศกนี้ และกำหนดให้ปฏิบัติการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยยึดหลัก “พอเพียง เรียบง่าย สมพระเกียรติ”

ด้านนายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา เปิดเผยว่าในส่วนของมณฑลพิธีถวายดอกไม้จันทน์นั้น คาดว่าจะนำไปติดตั้งภายหลังเสร็จสิ้นงานทอดกฐินพระราชทานในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 และจะดำเนินการเข้าติดตั้งในวันที่ 12 ตุลาคม 2560