แบ่งปัน

277464 277465 277510 277511

ภาพ/ข่าว วสุพล

อบต.เขาไม้แก้วสืบสานประเพณีไทยจัดงานสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 17 เม.ย. 59 ที่ ศาลาการเปรียญวัดเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้วประชาชนชาวเขาไม้แก้วและใกล้เคียง ได้ร่วมกันจัดงานวันสงกรานต์และวันไหลของตำบลเขาไม้แก้ว ประจำปี 2559 โดยได้ร่วมกันสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ซึ่ง อบต. เขาไม้แก้วได้จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของ ท้องถิ่น และของไทยให้สืบทอดตลอดไป และเป็นการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีส่วนส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม รวมเป็นการประสานสามัคคีของราษฎรในพื้นที่ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวในวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว แขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส.ชลบุรี นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร, นายวิวัฒน์ หอมปลื้ม สมาชิก อบจ.ชลบุรี, กำนันผู้ใหญ่บ้าน, ผู้สูงอายุตำบลเขาไม้แก้ว และประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างเนื่องแน่น