แบ่งปัน

278209 278210 278211 278212

ภาพ/ข่าว วสุพล

ชาวบ้านหนองใหญ่และใกล้เคียงร่วมใจกันนำหาบบรรจุผลไม้ สิ่งของและปัจจัย เข้าวัดเพื่อถวายเป็นบุญกุศลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ชาวบ้านหนองใหญ่ ร่วมนำหาบ มาแห่รอบพระอุโบสถ ที่วัดหนนองใหญ่ โดยบรรยากาศ ชาวบ้านต่างนำอาหารแห้ง ผลไม้ ผักต่าง ๆที่มีอยู่ในพื้นที่ และ ปัจจัยนำมาถวายวัด โดยภายในขบวนแห่หาบ ได้มีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และชาวบ้านมาเข้าร่วมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นกันอย่างพร้อมเพรียง อาทิ นายมาโนช หนองใหญ่ นายวิเชษฐ์ หนองใหญ่ สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา
ซึ่งหาบของวัดหนองใหญ่เป็นการร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ของชาวบ้านในพื้นที่ โดยพิธีการ ชาวบ้านในพื้นที่หนองใหญ่และใกล้เคียงก็ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรก่อนที่นำหาบแห่ หลายสิบหาบ เวียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบนำโดยกองยาวและนางรำ เมื่อเสร็จสิ้น แล้วก็ได้นำขึ้นถวายพระสงฆ์บนศาลาการเปรียญแด่พระภิกษุสามเณรพร้อมรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวรับปีใหม่ไทย .

278155 278156 278158 278167