แบ่งปัน

ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา กระทำพิธีกล่าวคำปฏิญาณและอุดมคติตำรวจ พร้อมเลี้ยงเพลพระทำบุญสถานีเพื่อความเป็นสิริมงคลรับวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 17 ตุลาคม

(17 ต.ค.2560) ที่หน้า สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี พ.ต.อ.อภิชัย กรอบเพชร ผกก.สภ.เมืองพัทยา เป็นประธานนำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณและอุดมคติตำรวจ ในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 17 ตุลาคม โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ในการนี้ พ.ต.อ.อภิชัย ผกก.สภ.เมืองพัทยา ได้อ่านสารของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2560 มีใจความสรุปได้ว่า เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2560 เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง ของส่งความปรารถนาดีมายังข้าราชการตำรวจทุกท่าน ในปีที่ผ่านมาปวงชนชาวไทยต่างโสกเศร้าเสียใจอย่างหาที่สุดมิได้ในการเสด็จสวรรคตขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนทั้งหลายผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ไปให้ได้ และขอให้ตำรวจทุกนายปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ อดทน เพ่อถวายเป้นพระราชกุศล พร้อมกันทำความดี ด้วยหัวใจ ดำเนินงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างเต็มความสามารถ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติสืบไป อย่างไรก็ตาม ในช่วงสายวันเดียวกัน ทางสภ.เมืองพัทยา ร่วมกับ กต.ตร.สภ.เมืองพัทยา ได้จัดทำบุญสถานีตำรวจ พร้อมจัดเลี้ยงเพลพระเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยเช่นกัน

อนึ่ง เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันประกาศรวมกรมพลตระเวน กับกรมตำรวจภูธร เป็นกรมเดียวกัน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมตำรวจจึงได้ยึดถือเอาวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันตำรวจ และได้มีการประกอบพิธีในวันตำรวจอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2492 ซึ่งในขณะนั้น พล.ต.อ. หลวงชาติตระการโกศล เป็นอธิบดีกรมตำรวจ และ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2494 พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้น ได้จัดให้มีพิธีเดินสวนสนาม และปฏิบัติต่อเนื่องมาจนถึง พ.ศ. 2500 จึงระงับการจัดพิธีเดินสวนสนาม ประกอบแต่พิธีทางศาสนา ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี ขณะที่ในวันที่ 17 ตุลาคม 2541 ได้มีการโอนกรมตำรวจ ซึ่งสังกัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี วันที่ 17 ตุลาคม จึงเป็นวันสถาปนาตำรวจแห่งชาติตามลำดับ