แบ่งปัน

S__34193446 S__34193447 S__34193449 S__34193450

ภาพ/ข่าว ณิชาภัทร

วันไหลนาเกลือ ทางเมืองพัทยาจัดพิธีสงฆ์และทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2559 
ที่บริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์ นาเกลือ นายชาคร กัญจนะวัตตะ นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ข้าราชการ นายกกิ่งกาชาด อ.บางละมุง ชุมชน ประชาชน ชาวพัทยาและนาเกลือร่วมกันทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่ พระสงฆ์-สามเณร จาก จิตตภาวันวิทยาลัย กว่า 59 รูป 
โดยบรรยากาศเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ด้วยการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูปมาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนจะเริ่มใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง จากนั้นทางนายชาคร นายอำเภอบางละมุงเป็นประธานกล่าวเปิดงานและอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ หลังจากนั้นจึงได้พาทางคณะประธานนายอำเภอบางละมุง ผู้บริหารเมืองพัทยา ได้ร่วมกันมอบโล่เกียรติคุณผู้เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน ได้รับการยกย่อง เนื่องในงานประเพณีวันไหลนาเกลือ ประจำปี 2559 จากนั้นทางคณะและประชาชนผู้ร่วมงาน ได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป และ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน โดยปีนี้มีผู้สูงอายุที่มีอายุสูงสุด 91 ปี ภายในงานยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยจากนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เพื่อสร้างสีสันให้แก่งานดังกล่าวอย่างสนุกสนานตามประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา