แบ่งปัน

สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ร่วมกับ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค มอบเกียรติบัตรให้แก่ร้านอาหารเจ ที่จำหน่ายอาหารได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเทศกาลกินเจ ปี 2560

ที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา นาย ชนะวิชย์ ธรรมะปิยวงศ์ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองผู้บริผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ร่วมกับฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค นำโดย นาง บุปผา ส่งสกุลชัย นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ และ นาย พรชัย วชิระนันทกุล ผู้จัดการมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา ร่วมมอบเกียรติบัตรแก่ร้านอาหารเจ ที่จำหน่ายอาหารได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเทศกาลกินเจ ประจำปี 2560

สืบเนื่องด้วยฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค ได้ดำเนินการตรวจอาหารในร้านจำหน่ายอาหารในเทศกาลกินเจ เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนของเชื้อโรคในอาหารและน้ำ โดยสุ่มตรวจอาหารเจ ภายในร้านจำหน่ายอาหารเจบริเวณมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา หรือ เซียนซือนาเกลือ เพื่อให้ร้านอาหารทุกร้านได้มาตรฐานของกรมอนามัย จากการสุ่มตรวจร้านอาหารเจทั้งสิ้น 120 ร้านค้า มีร้านอาหารที่จำหน่ายอาหารได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น 68 ร้านค้าเท่านั้น และมี 6 ร้านพิเศษ ที่ได้รับมอบเกียรติบัตรร้านอาหาร ดีมาก คือร้านที่ถูกคัดสรรจากเจ้าหน้าที่กรมอนามัยที่คัดร้านที่ผ่านมาตรฐานแล้ว ให้เป็นร้านดีมาก ส่วนร้านใดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ทางฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค จะให้คำแนะนำ เพื่อนำไปปรับปรุงในเทศกาลกินเจปีต่อไปเพื่อที่ผู้บริโภคอาหารเจได้บริโภคอาหารที่ได้มาตรฐานถูกสุขอนามัยของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขต่อไป