แบ่งปัน

เมืองพัทยา แถลงข่าวจัดงานประเพณีลอยกระทงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2560 ปีนี้ ตั๊กแตน ชลลดา นักร้องสาวลูกทุ่งมาสร้างสีสันในงาน

ที่ห้องประชุม 401 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นาง อรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานการแถลงข่าวงานประเพณีลอยกระทงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2560 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3 พ.ย.60 ที่ ลานสวนสาธารณลานโพธิ์ นาเกลือ โดยมี นาย มานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา นาย อรรถพล ทวีสุนทร รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นาย ณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว เมืองพัทยา พร้อมผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ให้ความสนใจเข้าร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงฯเมืองพัทยาอย่างพร้อมเพียงกัน

สำหรับงานวันลอยกระทง ซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตาม ปฏิทิน จันทรคติไทยและตามปฏิทินจันทรคติล้านนา มักจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทิน สุริยคติ โดยประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานทีและบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือ พระมหาสาวก สำหรับประเทศไทย ประเพณีลอยกระทงนั้นได้กำหนดจัดทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำลำคลอง หรือแหล่งน้ำต่างๆซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป

ทั้งนี้ เมืองพัทยา ดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2560 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3 พ.ย.60 ณ ลานสวนสาธารณลานโพธิ์ นาเกลือ ซึ่งมีพื้นที่ติดกับทะเล ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และการจัดงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์แก่นักท่องเที่ยวพร้อมยังเป็นการดึงดูดผ่านบทเพลงการแสดงของวงดนตรีลูกทุ่ง อันเป็นวิถีของคนไทย ยังไปถึงการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยการประดิษฐ์กระทงที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ พร้อมกันนี้ยังเป็นการส่งเสริมและฟื้นฟู อนุรักษ์ปะเพณีลอยกระทงให้คงสืบไป ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ทางเมืองพัทยาจัดให้มีการแสดงวัฒนธรรมไทยลิเกชื่อดังจาก คณะ เอกพงษ์ สิงห์วิจารณ์พร้อมการแสดงจากวงดนตรีลูกทุ่งชื่อดังจาก ตั๊กแตน ชลลดา รวมไปถึงการแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งวงวาไรตี้ วงโซดา 2002 ที่จะมาสร้างสีสันขับกล่อมสร้างความบันเทิงให้กับผู้ที่ได้เข้าร่วมงานตั้งแต่เวลา 18.00 – 24.00 น.