แบ่งปัน

 

วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา จัด กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2560

ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา นายศักดา กาญจนวนาวัลย์ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2560  ท่ามกลางนักศึกษาในสังกัดต่างให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ด้วยชมรมไมซ์ และอีเว็นตส์ฯ วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่ผู้เรียน จึงได้ริเริ่มให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม และยังเป็นเวทีในการฝึกประสบการณ์ การทำงานด้านการคิดออกแบบ คิดสร้างสรรค์งานแฟร์ อันเป็นการต่อยอด และเก็บสะสมองค์ความรู้ในสถานการณ์จริงให้นักศึกษาในชั้นปีที่ 4 นำความรู้ความสามารถที่มี จากการเล่าเรียนตลอดระยะเวลาของหลักสูตร มาปรับใช้สร้างเป็นกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้บรรยากาศผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติในสวนของวิทยาลัย เป็นสถานที่จัดงาน พร้อมเปิดพื้นที่ให้นักศึกษานำสินค้า และอาหาร ทั้งคาวหวาน มาออกร้านจำหน่าย สร้างบรรยากาศให้มีความคึกคัก นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมประกวดกระทงประดิษฐ์ ประกวดนางนพมาศ และการแสดงอื่นๆ ของนักศึกษา เป็นต้น