แบ่งปัน

16_04_19-11_56_49 16_04_19-11_56_55 16_04_19-11_57_05 16_04_19-11_57_11

ภาพ/ข่าว/นิพล

พุทธศาสนิกชนแถววัดทวนทอง ต.โป่ง ต่างพากันเข้าวัดร่วมกันสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีไทย

ที่วัดทวนทอง ต.โป่ง ทางเทศบาลตำบลโป่ง ร่วมกับ คณะกรรมการวัดทวนทอง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ซึ่งภายในพิธีมีพุทธศาสนิกชนละแวกวัด พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโป่ง สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมสืบสานประเพณีไทยกันเป็นจำนวนมาก..

ภายในพิธีได้รับเกียรติจากนาย ประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุข..