แบ่งปัน

S__3612759 S__3612760

ภาพ /ข่าว อาทิตย์

บรรยากาศพิธีเปิดงานประจำปี ประเพณีสงกรานต์งานกองข้าวของชาวมาบยายเลียประจำปี 2559 โดยปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ มีประชาชนแห่ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โดยเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 18 เมษายน 59 พิธีเปิดงานประจำปีที่เก่าแก่ อย่างงานประเพณีสงกรานต์งานกองข้าวของชาวมาบยายเลีย ก็เริ่มจากขบวนแห่ที่นำเอาเทวดา นางฟ้า พระภูมิเจ้าที่ และผีป่า ซึ่งเป็นตัวเอกของงาน เดินขบวนมาจากสวนป่าบ้านล่าง เข้ามายังวัดสุทธาวาส ซึ่งพิธีเปิดก็ได้รับเกียรติจาก นาย ชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมกับแขกผู้มีเกียรติมากมาย อาทิ นาย ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส. เขต 7 จ.ชลบุรี พรรคพลังชล นาย มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมกับเหล่าข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ นักธุรกิจในพื้นที่ และ ประชาชนจำนวนมากร่วมพิธี

ประเพณีสงกรานต์ งานกองข้าวบ้านมาบยายเลีย เป็นประเพณีที่ประชาชนชาวชุมชนบ้านมายยายเลีย ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงประเพณีสงกรานต์ กลางเดือนเมษายน ของทุกปี เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อตอบแทนพระคุณของพระแม่โพสพ ที่เป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธ์ธัญญาหาร พระแม่ธรณีที่มีพระคุณต่อสรรพสิ่งบนโลก รวมถึงพระแม่คงคาที่ให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ และมีความเชื่อที่ว่า ถ้าได้บวงสรวงบูชา พระภูมิ ผีป่า และเทวดา ซึ่งเป็นตัวแทนของความดีความชั่วร้าย โดยการนำอาหารคาวหวานมาเซ่นไหว้ ก็จะทำให้ได้บุญมากขึ้นมีความร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งการจัดงานประเพณีสงกรานต์วันกองข้าวของชาวบ้านมาบยายเลีย ก็เริ่มจากวันที่ 15 เป็นวันก่อพระเจดีย์ทราย วันที่ 16 เป็นประเพณีหาบ วันที่ 17 เป็นวันไหลและสรงน้ำพระวัดสุทธาวาส วันที่ 18 เป็นประเพณีกองข้าวบ้านมาบยายเลีย ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

ซึ่งบรรยากาศในงานนี้ จากการสำรวจของผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ในทุก ๆ ปี  ปีนี้ถือว่าขบวนแห่ และ ข้าวของอาหารคาวหวานที่มาร่วมประเพณีกองข้าว มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากชาวบ้านและประชาชนเป็นอย่างดี ก็ทำให้งานในปีนี้คึกคักและยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่าน ๆ มา