แบ่งปัน

เมืองพัทยาลงพื้นที่ติดตามคืบหน้าติดตั้งกล้องรักษาความปลอดภัย บริเวณท่าเทียบจอดเรือแหลมบาลีฮาย รองรับงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-22 พ.ย. 2560

ที่ท่าเทียบจอดเรือแหลมบาลีฮาย พลเอก เอกอนันต์ รัตนโสภา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นาย สุรศักดิ์ จันทสมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสารพร้อมคณะผู้ทำงานติดตั้งกล้องรักษาความปลอดภัย ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการติดตั้งกล้องรักษาความปลอดภัย งานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-22 พ.ย. 2560 งานดังกล่าวได้เชิญกองทัพเรือจากประเทศต่างๆมากกว่า 40 ประเทศ เข้าร่วมสวนสนามทางน้ำ โดยใช้พื้นที่ของเมืองพัทยาและอ่าวไทยตอนบนในการสวนสนามดังกล่าว

สำหรับการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตรวจสอบผลการดำเนินงานการติดตั้งกล้องความปลอดภัยในครั้งนี้ จากแผนผังการติดตั้งกล้องจำนวน 54 ตัว รอบบริเวณท่าเทียบจอดเรือแหลมบาลีฮาย ขณะนี้ได้มีการดำเนินติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วเสร็จไปแล้วกว่า 60 % โดยการดำเนินงานทาง สมาคม SMART CITY ให้การสนับสนุนกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยอีกเพิ่มอีก 16 ตัว รวมทั้งสิ้น 70 ตัว เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัย เฝ้าระวังเพื่อรักษาความปลอดภัยในการรองรับคณะรัฐมนตรี แขกผู้มีเกียรติและนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาร่วม

 

ด้าน พลเอก เอกอนันต์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เผยว่า จากการสำรวจความคืบหน้าผลการดำเนินงานก่อสร้างปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบท่าเทียบจอดเรือแหลมบาลีฮาย เพื่อรองรับงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ นั้นจากผลการดำเนินงานโดยภาพรวมพบว่ามีความคืบหน้าไปมาก ไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ ส่วนปัญหาตามจุดต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า งานตกแต่งลานน้ำพุ ลานกิจกรรมนันทนาการ การปรับปรุงอาคารและสะพานท่าเทียบจอดเรือฯ ภาพโดยรวมทั้งหมดนั้น มีความคืบหน้าไปมากกว่า 85 % ส่วนการติดตั้งกล้องรักษาความปลอดภัย0tเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 13 พ.ย.2560 อย่างแน่นอน