แบ่งปัน

กองทัพเรือ พบสื่อมวลชนทั้งไทยและเทศ เตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์งานมหกรรมทางเรือนานาชาติ ครบรอบ 50 ปี อาเซียน ระหว่างวันที่ 13 – 22 พฤศจิกายน 2560 นี้

ที่โรงแรมดุสิตพัทยา ทางคณะผู้จัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ ครบรอบ 50 ปี อาเซียน ได้มีการพบปะสื่อสารมวลชนทุกแขนง เพื่อทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานและเพื่อเป็นไปในทิศทางแนวเดียวกัน พร้อมกับชี้แจงกำหนดการ การจัดงาน และกิจกรรมต่างที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการจัดงาน เพื่ออำนวยวามสะดวกให้กับทางสื่อสารมวลชนทำการประชาสัมพันธ์งานได้อย่างเต็มที่   โดยงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ ครบรอบ 50 ปี อาเซียน จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 22 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งจะมีพิธีเปิด งานมหกรรมทางเรือนานาชาติ ครบรอบ 50 ปี อาเซียน อย่างเป็นทางการในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 โดยจะมีการสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร การแสดงแฟนตาซีดิล การเดินพาเหรดของกำลังพลเรือมิตรประเทศ ในเวลา 15.45 น.ของวันเดียวกัน และในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 จะมีการจัดเดินสวนสนามทางเรือนานาชาติ ณ อ่าวเมืองพัทยา …