แบ่งปัน

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลหนองปลาไหลสานต่อกิจกรรม”ดำนาวันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อ”

ที่บริเวณทุ่งนาหมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล นาย ธิติ จันทร์แต่งผล รองผู้จัดการพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง รักษาการผู้จัดการพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ในนามองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลหนองปลาไหล ร่วมกันจัดกิจกรรม”ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” พัทยาก็มีนา สานต่อภูมิปัญญาชาวนาไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม”ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ”ขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากนายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมดำนาพร้อมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จำนวนกว่า 60 คน

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้สร้างประสบการณ์ตรงที่น่าประทับใจให้กับทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมได้ร่วมเรียนรู้การทำนาตามภูมิปัญญาของชาวนาหนองปลาไหล ดังนั้นเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่ององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลหนองปลาไหล จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม การลงนาเกี่ยวข้าวเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมต่อเนื่อง โดยในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2560 มีการจัดกิจกรรม”อนุรักษ์นาท้องถิ่น ปลูกข้าวไว้กิน พื้นแผ่นดินบรรพบุรุษ” โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมงานคือสภาเด็กและเยาวชน ,นักเรียน ,นักศึกษากว่า 400 คน เข้าร่วมเรียนรู้วิถีชาวนา เพื่อร่วมสืบสานวิถีชีวิตชาวนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่คนรุ่นหลัง นอกจากนี้ยังมีฐานการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนให้ได้เรียนรู้อีกมากมาย อาทิ การตำข้าวเม่า การขูดมะพร้าวด้วยกระต่ายโบราณและการลงแขกเกี่ยวข้าว

และในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เป็นกิจกรรม”ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” พัทยาก็มีนา สานต่อภูมิปัญญาชาวนาไทย เพื่อให้ทุกภาคีทุกภาคส่วนที่ได้เคยร่วมกันดำนาไว้ ได้กลับมาร่วมกันเกี่ยวข้าวในผืนนาแปลงเดิม การจัดกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์พื้นที่การทำนา โดยการสร้างการเรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมายเน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการลงมือเก็บเกี่ยวข้าว โดยมีปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่นตำบลหนองปลาไหลเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ ได้รับเกียรติเป็นอย่างดีจากนายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมพร้อมลงมือเกี่ยวข้าวด้วยตนเอง ขอขอบคุณเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองปลาไหล , ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา, อพท.3 ,การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ,พัฒนาการอำเภอบางละมุง ,เมืองพัทยา, วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ,สมาคมนักข่าวพัทยา, สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ,ชมรมโรงแรมเมืองพัทยา ,สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกและเครือข่ายกรีนโฮเต็ล(Green Hotel)…