แบ่งปัน

S__34537492 S__34537493

พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร ตาม โครงการฝึกยุทธวิธีในการตรวจค้น จับกุม และป้องกันตัว ประจำปี 2559 ตำรวจอาสาท่องเที่ยวเมืองพัทยา

ที่ ค่าย สวนนงนุช พัทยา พ.ต.ต. ปิยะพงษ์ เอนสาร สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ตาม โครงการฝึกยุทธวิธีในการตรวจค้น จับกุม และป้องกันตัว ประจำปี 2559 โดยมีอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งทางตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังนั้น โครงการฝึกยุทธวิธีในการตรวจค้น จับกุม และป้องกันตัวจึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับ และพัฒนาประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เทียบเท่ามาตรฐานสากล หวังให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจสร้างความเชื่อมั่น และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยา หลังจากที่การฝึกอบรมได้เสร็จสิ้นลง สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา จึงได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นเป็นขวัญกำลังใจให้แก่อาสาสมัครฯ จำนวนกว่า 80 คน ซึ่งผ่านการอบรม ด้วยความเรียบอุตสาหะ และมีจิตอาสาในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ………..