แบ่งปัน

เทศบาลตำบลบางละมุงทำบุญตักบาตรข้าวใหม่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ 

ที่หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางละมุง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนชาวบ้านตำบลบางละมุง ได้จัดกิจกรรมงานเทศกาลข้าวใหม่ขึ้น ด้วยอำเภอบางละมุง ได้รับแจ้งจากทางจังหวัดชลบุรีว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าประเพณีวัฒนธรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตและผลผลิตของชาวนา

ดังนั้นคณะผู้บริหาร โดยการนำของนายลิขิต สิริมณีรัตน์​ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการชุมชนและประชาชนชาวบ้านเทศบาลตำบลบางละมุง จึงได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวใหม่แด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดประชุมคงคา จำนวน 14 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ