แบ่งปัน

อำเภอบางละมุง  เปิด ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอบางละมุง ได้กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานพิธีเปิด ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ อำเภอบางละมุง โดยได้รับเกียรติ จากนาย นริศ นิรามัยวงษ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานพร้อมด้วยตัดริบบิ้นเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยภายในได้มีเหล่าบรรดาผู้บริหารเทศบาล อบต. ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มาเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพียง

สำหรับ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ เป็นไปตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่มีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ให้มีการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ โดยบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดประเภทตลาดประชารัฐเป็น 9 ประเภท ซึ่ง ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ก็เป็น 1ประเภทจากทั้งหมด 9 ประเภทด้วยกัน โดยโครงการตลาดประชารัฐ เป็นการพัฒนาตลาดใหม่ และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม ให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทสินค้า ในแต่ละระดับ ทั้งเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผุ้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีที่ค้าขาย มีพื้นที่ขาย ด้วยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนอย่างมีบูรณาการ ซึ่งมีผู้ขายกว่า 30 ราย มาเปิดร้านจำหน่ายให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมงาน