แบ่งปัน

เตรียมจัดสุดยิ่งใหญ่ “แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์” ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 5 ตระกาตาพร้อมกัน 16-17 ธ.ค. นี้

(7 ธันวาคม 2560) นาย ชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดงาน “แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์” ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 5 ร่วมด้วย พล.ร.ท. พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ประธานมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ ,นาย พงษ์พันธ์ ยมมาศ นายอำเภอสัตหีบ ,นาย ธิติ จันทร์แต่งผล รักษาการ ผู้จัดการ สนง.พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง หรือ อพท.3 , นาย ถาวร วัฒนกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจ.ระยอง ปฎิบัติหน้าที่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี และ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สื่อมวลชน เข้าร่วมแถลงข่าว ณ ลานกิจกรรม พระพุทธรูปแกะสลัก หน้าผาเขาชีจรรย์ ก่อนการแถลงข่าวอย่างทางการมีการแสดงโขนจากน้องๆ บ้านโขนรักษ์ไทย

นาย ชายชาญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานกรรมการดำเนินงาน เผยว่า งานเทศกาล แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ เป็นงานประเพณี เพื่อสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ ณ พระอุระของพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่ 9 โดยปีนี้เป็นปีที่ 5 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อีกทั้งยังเป็นการรำลึกถึงวันที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงรับการน้อมเกล้าถวายพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ณ หน้าผาเขาชีจรรย์ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2544 และเป็นการร่วมรำลึกพระกรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

สำหรับกิจกรรมภายในงานนอกจากจะได้ชมความงดงามของขบวนแห่โคมบูชาพระพุทธฉายแล้ว ยังมีมหรสพการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรด พุ่งหอกกบิลพัท โดยครูโขนและนักแสดงกว่า 100 ชีวิต นับเป็นโขนกลางแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนี้ ในเวลา 17.00 น. จะมีการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวงดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ การแสดงระบำเทพบันเทิง และการแสดงหนังใหญ่ ซึ่งกิจกรรมจะเริ่มเวลา 09.00 น. สาธิตการสร้างงานสร้างอาชีพ การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากนักแสดงท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี หมุนเวียนตลอดทั้งวัน