แบ่งปัน

อำเภอบางละมุงบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

ที่ห้องประชุม อ.บางละมุง นริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง กล่าวถึง การเตรียมความพร้อมความการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ในที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน และศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน/ทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอบางละมุงเป็นจำนวนมาก มีผลให้มีปริมาณการใช้ถนนทางหลวงสายต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าในเวลาปกติ

ทางอำเภอบางละมุง จึงบูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ในการวางมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มุ่งลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนที่ครอบคลุมทั้งคน ยานพาหนะ ถนน และสภาพแวดล้อม เพื่อให้ทุกการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีความปลอดภัย ทั้งนี้จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยดำเนินการตั้งจุดตรวจการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมจำนวน 4 จุด คือ บริเวณหน้าอำเภอบางละมุง บิ๊กซีพัทยาใต้ สี่แยกมิตรกมล และ สภ.ห้วยใหญ่ ถนนสาย 331 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุง ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ว่า “ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ”

นอกจากนั้นยังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบสภาพถนนบูรณะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ จุดยูเทิร์นต่าง ๆ โดยเฉพาะตามจุดเสี่ยง ไฟฟ้าส่องสว่าง รวมไปถึงการทำป้ายประชาสัมพันธ์บอกทางร่วมทางแยก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขับขี่ยวดยาน