แบ่งปัน

292941

ภาพ วสุพล ข่าว สุพรรณี

เมืองพัทยา ประชุมจัดงาน CSR โครงการ Green 24 in Pattaya

    ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นาย รณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน CSR โครงการ Green 24 in Pattaya  ด้วยทางเมืองพัทยาได้ร่วมกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย เป็นเจ้าภาพการจัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองพัทยา ซึ่งจะมีกิจกรรมพิเศษ คือ การเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา จำรวน 500 -600 คน เข้าร่วมเก็บขยะชายหาดพัทยา และการดำน้ำเก็บขยะ โดยกำหนดให้มีการจัดงานในวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 16.00 น. ที่บริเวณชายหาดพัทยา