แบ่งปัน

กิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงจัดประชุมรองนายก กรรมการ ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2/2561

ที่ห้องบรรยายสรุป อำเภอบางละมุง นาย นริศ นิรามัยวงษ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานประชุมรองนายก กรรมการ ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2/2561 โดยมีเหล่าบรรดาคณะกรรมการกิ่งกาชาดและที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงเข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพียง

ในที่ประชุมได้แจงวาระในการปฏิบัติงานของทางกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงที่ผ่านมา อาทิเรื่อง การเข้าร่วมในโครงการคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ของสภากาชาดไทย ที่จัดขึ้น ณ วัดชัยพระอารามหลวง ในวันที่ 7 -12 มกราคม 2561 และการเข้าร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติหน้าอำเภอบางละมุงในวันที่ 13 มกราคม 2561 รวมถึงยังได้มีการประชุมปรึกษาหารือในการจัดงานกิจกรรมบันเทิงการกุศล เพื่อหารายได้ของกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง เพื่อนำมาใช้ในงานสาธารณกุศลของกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยใช้ชื่อธีม ราตรีชาติไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่จะถึงนี้……..