แบ่งปัน

ประชาชน ต.เขาไม้แก้วโวยเมืองพัทยาลักลอบนำขยะติดเชื้อมาทิ้งยังบ่อขยะเขาไม้แก้วนานนับ 4 เดือน จนส่งผลทำให้ประชาชนมีปัญหาทั้งเรื่องของมลภาวะของกลิ่นและปัญหาสุขภาพที่กำลังจะตามมา

ที่โรงงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ นาย จำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พร้อม นาย ประพันธ์ ประทุมชมภู ปลัดอำเภอบางละมุงและชาวบ้านตำบลเขาไม้แก้ว ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อหลังจากที่ทางอบต.เขาไม้แก้วได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนถึงกลิ่นขยะที่ลอยมาตาม ลมจนส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนและยังมีภาพเกี่ยวกับกองขยะติดเชื้อจำนวนมากที่ไม่มีการขนถ่ายไปทิ้งปรากฏต่อสื่อโซเชียล ครั้งนี้ ทางอบต.เขาไม้แก้วจึงเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริง

เมื่อลงไปยังพื้นที่พบว่ามีกองถุงขยะติดเชื้อเป็นจำนวนมากอัดอยู่ในโกดังจนไม่สามารถเปิดประตูได้รวมทั้งบริเวณรอบข้างอีกคาดว่าน่าจะมีปริมาณขยะสะสมประมาณ 120 ตัน ทั้งยังมีการจัดเก็บอย่างไม่ถูกสุขลักษณะส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งชวนอาเจียนไปทั่วบริเวณ เมื่อมีการสอบถามไปยังบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซิสเท็มส์ ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาได้ให้คำตอบต่อคณะว่าทางบริษัทมีหน้าที่ขนถ่าย เก็บมาพักไว้ที่นี้เท่านั้น ได้ดำเนินการเก็บขยะติดเชื้อตามสถานพยาบาล โรงพยาบาล คลินิกสัตว์ต่างๆวันละประมาณ 2 รอบ ขยะต่อวันจะอยู่ที่วันละ 1 ตัน เพื่อให้บริษัทผู้ว่าจ้างอีกบริษัทเป็นผู้ดำเนินการขนถ่ายไปทำลายต่อไปทั้งนี้ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีบริษัทที่ทางเมืองพัทยาว่าจ้างให้เข้ามาขนถ่ายขยะติดเชื้อจำนวนดังกล่าวไปทิ้ง จึงซึ่งผลให้มีขยะตกค้างจำนวนดังกล่าว ซึ่งในส่วนของทางบริษัทได้ดำเนินการภายใต้ขอบเขตตามสัญญาจ้างกำหนดแล้ว ส่วนในเรื่องของกลิ่นเบื้องต้นทางบริษัทได้มีการใส่น้ำยาดับกลิ่นแล้วแต่ยังไม่สามารถกลบกลิ่นได้ทั้งหมดเพราะเป็นขยะตกค้างและเนื่องจากขยะติดเชื้อที่ส่งกลิ่นเหม็นน่าเกิดมาจากกลิ่นซากสัตว์ที่ตายตามสถานพยาบาลสัตว์ต่างๆ

ทางเมืองพัทยาในฐานะเป็นผู้ดำเนินการว่าจ้างให้มีการดำเนินการขนถ่ายขยะมาพักไว้ที่โรงงานขยะแห่งนี้ได้ส่งทางด้าน นาย ปุริศร์วัชร์ เพ็ญภูมิ  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการสำนักการสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่มาแจงในเบื้องต้นว่าเนื่องจากทางเมืองพัทยาได้มีการแบ่งสัญญาว่าจ้างออกเป็น 2 ส่วน คือ การจัดเก็บและเก็บขนถ่ายไปกำจัด เนื่องจากเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนปี 2560 บริษัทผู้ว่าจ้างเก่าที่มีหน้าที่เก็บขนถ่ายไปกำจัดได้หมดสัญญาจ้างลงจึงต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่แต่เนื่องด้วยติดขัดเกี่ยวกับระเบียบและข้อกฎหมายจึงทำให้ไม่มีผู้ว่าจ้างใหม่ที่ตรงตามข้อกฎหมาย แต่ในปัจจุบันเมื่อวันจันทร์ที่22 มกราคม 61 ที่ผ่านมาทางเมืองพัทยาได้มีการเซ็นต์สัญญากับผู้ว่าจ้างใหม่แล้วว่าจะสามารถเข้ามาดำเนินการขนถ่ายขยะตกค้างทั้งหมดในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 61 นี้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการขนถ่ายได้วันละ 4 ตัน โดยจะใช้เวลาขนถ่ายขยะจำนวน 120 ตันนี้ประมาณ 1 เดือนจึงจะแล้วเสร็จ

จากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่รอบบริเวณเกี่ยวกับผลกระทบของมลภาวะทางกลิ่นตลอดระยะเวลาเกือบ 4 เดือน ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเสียสุขภาพ ส่วนมากท้องเสียแม้กระทั่งเด็กนักเรียนยังได้รับผลกระทบในเรื่องนี้หากทางเมืองพัทยายังปล่อยปละละเลยไม่รีบเร่งเข้ามาดำเนินการชาวบ้านคงได้รับผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวต่อไปแน่ๆ

ทางด้าน นาย จำเนียร นายก อบต.เขาไม้แก้ว เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและชาวบ้านเห็นว่าหากต้องใช้เวลาขนถ่ายขยะติดเชื้อที่ตกค้างกว่าจำนวน 120 ตัน ต้องใช้เวลาขนถ่ายเป็นระยะเวลา 1 เดือน ทุกคนมีความเห็นตรงกันว่านานเกินไปเพราะประชาชนต้องทนได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางกลิ่นอีกต่อไป ซึ่งไม่รู้ว่าจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพในระยะยาวต่อไปอีกหรือไม่ ดังนั้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 ม.ค. 61 จึงขอเร่งให้เมืองพัทยาส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงลงมาประชุมพูดคุยกันอีกครั้งเพื่อหาคำตอบที่ชัดเจน และยังยืนยันอีกว่าจะไม่ให้ทางเมืองพัทยามีการลักลอบนำขยะมาทิ้งยังบ่อขยะเขาไม้แก้วอีกแล้วหากไม่ได้รับการอนุญาตจาก อบต.เขาไม้แก้ว