แบ่งปัน

 

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน  มอบปฎิทินเก่า เพื่อต่อยอดให้น้องๆนักเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอดได้ใช้งานการเรียนการสอน 

   เมื่อเร็วๆนี้ นาย ปรเมศวร์ ธรรมชาติ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนของผู้บริหารและพนักงานโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน เข้ามอบปฏิทินเก่าปี2560 จำนวนทั้งหมด 442 เล่ม ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยปฏิทินเหล่านี้ ส่วนหนึ่งจะนำไปทาเป็นกระดาษจดโน้ตสาหรับคนตาบอดได้ และนำมาทำเป็นหนังสือเรียนโดยการพิมพ์อักษรเบรลล์ เพื่อทางผู้พิการทางสายตาได้รับความรู้และประสบการณ์จากการถ่ายทอดผ่านตัวอักษรอีกด้วย