แบ่งปัน

เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนเขาน้อย 1 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มอบความรักความอบอุ่นให้กับเยาวชนในชุมชน

(27 ม.ค.) เวลา 18.00 น.ที่ชุมชนเขาน้อย 1 หมู่ บ้านฉัตรแก้ว 9 ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นาย ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส.ชลบุรี นาย สุวัจ รชตวัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นาง ปัทมา ชาญเชี่ยว ผอ.กองสวัสดิการและสังคม นางศิริเพ็ญ เล็กดี สมาชิกสภาฯ และคณะกรรมการชุมชนฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นภายในชุมชนเขาน้อย 1 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและมอบความรักความอบอุ่นให้กับเยาวชนในชุมชนฯ

ซึ่งในโอกาสนี้ ดร.มาย นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ อดีต ส.ส.ชลบุรี ยังได้ร่วมกันจับรางวัลของมอบให้กับเด็กเยาวชนที่เดินทางไปร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนให้รู้จักหน้าที่ของตนเองคือเป็นเด็กดีและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เมื่อเติบใหญ่จะได้เป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป