แบ่งปัน

ทำความดีเพื่อสังคม รวมน้ำใจชาวโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา พัทยา บริจาคโลหิต

โครงการทำความดีเพื่อสังคม รวมน้ำใจชาวโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา พัทยา บริจาคโลหิต ส่งมอบโลหิตจำนวน 84,000 ซีซี. ในตลอดทั้งปี 2560 ให้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการสารองโลหิต ให้ผู้ป่วยจำนวนมากที่มีความต้องการโลหิตเพื่อใช้การรักษา และช่วยชีวิตสำหรับผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน

โดยมีคุณออสติน โรบินสัน ผู้อานวยการกลุ่มงานปฏิบัติการ ภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นประธานในการส่งมอบพร้อมกับคุณชัยพันธุ์ ทองสุธรรม ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม ณ ห้องประชุมมาริส 1 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน ในวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. พร้อมกันนี้ ชาวโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา พัทยาได้ร่วมกันบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ของปี 2561 ภายในวันเดียวกันอีกด้วย โดยมีจานวนผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 37 ท่านและจานวนโลหิตที่ได้รับบริจาคเป็น 16,150 ซีซี.

ทั้งนี้ทางผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสารองโลหิต เนื่องจากพบว่าสถิติในการบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยนั้น จานวนโลหิตภายในคลังเลือดนั้นยังมีน้อยกว่าความต้องการใช้โลหิตที่มี ณ ปัจจุบัน และยังทาให้สุขภาพของผู้บริจาคแข็งแรงและมีระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นอีกด้วย