แบ่งปัน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมสมองร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อจำนวน 120 ตัน คาดว่าจะสามารถขนถ่ายหมดภายใน 20 วัน

นาย สุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นาย ธรรมนูญ หินคำ นิติกรชำนาญการรักษาการใน ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ กรมอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อที่ยังคงค้างอยู่ในพื้นที่บ่อขยะ ต.เขาไม้แก้ว

สืบเนื่องจากกรณีที่มีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว ร้องเรียนว่าปัจจุบันมีปัญหาขยะติดเชื้อตกค้าง ที่เมืองพัทยาได้ขนมาพักไว้ในโรงกำจัดขยะในพื้นที่ ม.4 ต.เขาไม้แก้ว นานกว่า 4 เดือนเพื่อรอนำไปกำจัด จนมีปริมาณขยะติดเชื้อสะสมกว่า 120 ตัน ซึ่งกรณีดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนรำคาญและส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชา ชนอย่างมาก เนื่องจากขยะเหล่านี้ซึ่งเป็นขยะติดเชื้อไม่มีระบบบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดมลพิษทางกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรง อีกทั้งยังมีน้ำเน่าเสียไหลออกจากกองขยะลงสู่แหล่งน้ำทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ซึ่งเบื้องต้นทาง อบต.เขาไม้แก้ว ได้ประสานทางอำเภอบางละมุงและเมืองพัทยา เพื่อขอให้หยุดการนำขยะติดเชื้อเหล่านี้เข้ามาพักในพื้นที่อีกและเร่งขนถ่ายขยะทั้งหมดออกไปโดยเร็ว

นาย สุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวในที่ประชุมว่าปัจจุบันทางเมืองพัทยาได้รับผู้รับจ้าง หจก. มิสไนติงเกลเฮลท์แคร์ มาเป็นผู้รับจ้างงานขนถ่ายและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวแล้ว โดย ได้เริ่มทยอยขนถ่ายขยะติดเชื้อออกจากพื้นที่แล้วตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 61 ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าในการขนถ่ายวันละ 7 ตัน คือขยะติดเชื้อเก่า 6 ตัน และขยะติดเชื้อใหม่ 1 ตัน คาดว่าจะสามารถขนถ่ายขยะทั้งหมดไปเผ่าที่จังหวัดนครสวรรค์ภายใน 20 วัน ส่วนในเรื่องของการพักถ่ายขยะติดเชื้อใหม่นั้นล่าสุดมีการพักไว้ที่รถหกล้อจำนวน 3 คัน โดยไม่นำไปพักถ่ายไว้ที่โรงบ่อขยะเขาไม้แก้ว เหมือนแต่ก่อนและจะเตรียมสถานที่พักขยะติดเชื้อเพิ่มที่ซอย 3 และบ่อชัยพฤกษ์

ทางด้าน นาย เจริญ หาญปัญญากิจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษกรมอนามัย เน้นย้ำในเรื่องของการเก็บ ขน พัก ขยะติดเชื้อตามกฎกระทรวงต้องดำเนินการภายใน 7 วัน หากเกิน 7 วัน ต้องเก็บไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ และจะรีบเร่งดำเนินการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บตัวอย่างของน้ำเสียไปตรวจรวมทั้งการดูแลสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

 หลังจากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ทางคณะประชุมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาขยะติดเชื้อตกค้างที่บ่อขยะติดเชื้อดังกล่าว โดยมี นางสาว พิชยา จันทร์เจริญ ปลัด อบต.เขาไม้แก้ว รวมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยพร้อมยืนยันกับสื่อมวลชนว่าบ่อกำจัดขยะแห่งนี้แม้จะเป็นที่ของเมืองพัทยาแต่เป็นย่านที่พักอาศัยของพี่น้องประชาชน ต.เขาไม้แก้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นถือว่ารุนแรงและสร้างปัญหามาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง แต่ไม่เคยมีผู้บริหารของเมืองพัทยาเข้ามาดูข้อเท็จจริง จึงไม่สามารถให้คำตอบในเรื่องการช่วยเหลือหรือดูแลชาวบ้านได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ทำให้ชาวมันไม่เกิดความเชื่อมั่น โดยหากทางเมืองพัทยาจะขนขยะติดเชื้อมาพักไว้ที่ศูนย์บำบัดขยะติดเชื้ออีกคงจะต้องมีการจัดทำประชาคมหรือประชาวิจารณ์กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ด้วย แม้จะไม่มีกฎหมายบังคับแต่หากชาวบ้านไม่ยินยอมเมืองพัทยาควรฟังเสียงส่วนใหญ่เป็นหลัก