แบ่งปัน

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 กระทิงลาย-ระยอง

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปิดประชุมชี้แจงการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 36 สายกระทิงลาย- ระยอง ตอนแยกกระทิงลาย กิโลเมตรที่ 00 ถึงทางแยกต่างระดับโป่ง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ที่กิโลเมตรที่ 6+900 กม.หรือเกือบ 7 กิโลเมตร จาก 4 ช่องทางจราจร เป็น 6 ช่องทางจราจร ถือเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 6 ช่องจราจรไปกลับ จะสิ้นสุดสัญญา 18 ธันวาคม 2562 รวมระยะดำเนินการ 720 วัน ซึ่งอาจเกิดความไม่สะดวกกับประชาชนที่สัญจร

ทางกรมทางหลวง เข้ามาชี้แจงทำความเข้าใจ โดยประโยชน์ที่จะได้รับถือเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมระหว่างจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดระยอง มีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ในบริเวณพื้นที่อย่างหนาแน่น เป็นการเสริมสร้างศักยภาพโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินให้สมบูรณ์ ทำให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าได้รับความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั้งตำบลบางละมุงและตำบลหนองปลาไหล ที่จะเกิดผลกระทบช่วงเวลาการก่อสร้างเข้าร่วมรับฟังกันเป็นจำนวนมาก……