แบ่งปัน

การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในภูมิภาคตะวันออกโดยรถไฟในราคาประหยัด 340 บาท ต่อคน ใกล้เป็นรูปธรรม ผู้ประกอบการเร่งระดมสมองจุดท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มนักท่องเที่ยว งัดโปรโมชั่นในราคาถูกเพื่อนำมาดึงดูด

ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตำรวจตรี พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวชายฝั่งภาคตะวันออกโดยรถไฟพร้อมด้วยตัวแทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยนางสาว อรทัย สุวรรณเทศ หัวหน้ากองบริหารรถโดยสารเชิงพาณิชย์ สถานท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ด้วยเมืองพัทยาและการรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชายฝั่งภาคตะวันออกแบบใหม่ในจังหวัดชลบุรีโดยรถไฟ โดยจัดขบวนรถไฟปรับอากาศจำนวน 3 โบกี้และให้มีการทองลองเดินรถเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ออกเดินทางจากกรุงเทพเวลา 06.30 ถึงพัทยา 09.00 น. และเวลากลับจะถึงสถานีพัทยาเวลา 07.00 น. ทั้งนี้รถไฟขบวนนี้จะจอดเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว 6 จุดสำคัญคือ ศรีราชา พัทยาเหนือ ตลาดน้ำสี่ภาค สวนนงนุช วัดญาณสังวราราม และพลูตาหลวง เป็นการเพิ่มทางเลือกการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งยังกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้แก่เมืองพัทยาและประเทศไทยในภาพรวมด้วย โดยมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มคนไทยเป็นหลักและกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบบแบ๊คแพ๊ค ซึ่งภายในระยะเวลา 6 เดือนจะเป็นการทดลองวิ่งก่อนเพื่อสำรวจความต้องการของนักท่องเที่ยวว่ามีมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้การประชุมในครั้งนี้ได้มีการสรุปค่าโดยสารรถไฟทั้งไปและกลับในราคา 340 บาท ต่อคน ส่วนทางด้านผู้ประกอบการที่รับเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทริปเที่ยวทั้งหมด 6 จุด ได้มีการนำเสนอแผนการท่องเที่ยวพร้อมกับราคาแพคแก๊จพิเศษที่จะมีให้ในช่วงทดลอง 6 เดือน อาทิจุดหลักของเมืองพัทยา สถานีรถไฟพัทยาเหนือเมื่อขบวนรถไฟเข้าเทียบสถานีประมาณ 09.13 จะพานักท่องเที่ยวไปยังจุดแรกตั้งแต่เวลา 10.00 น. ฟาร์มจระเข้พัทยา 11.30 ปราสาทสัจธรรม 13.30 พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี 15.00 โรงละคร TUXEDO และปิดท้ายที่แหลมบาลีฮายให้นักท่องเที่ยวได้ลงชมทะเลและถ่ายรูปตามจุดสำคัญๆต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองพัทยา ซึ่งได้มีการกำหนดราคาค่าเที่ยวชมโดยไม่รวมค่าตั๋วรถไฟคนไทย 800 บาท และ ชาวต่างชาติ 1,050 บาท ส่วนค่าโดยสารรถสองแถวได้มีการกำหนดจุดขึ้นลงสถานที่ละ 20 บาท เท่านั้น และจุดที่น่าสนใจอีก 1 จุด สถานีตลาดน้ำ มีการเตรียมแพคแก็จไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกถึง 3 แพคแก๊จตั้งแต่การท่องเที่ยวแบบคนเดียวและหมู่คณะ อาทิ แพคแก็จ บี ที่จัดให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวภายในตลาดน้ำตั้งแต่ลงรถไฟ ด้วยตลาดน้ำมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายจุดที่น่าสนใจเพื่อไว้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน ส่วนในช่วงบ่าย 14.00 – 16.00 จะพานักท่องเที่ยวเข้าไปช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าไมค์ช้อปปิ้งมอลล์ ในแพคแก็จนี้จะรวมค่าอาหารกลางวันเป็นชุดอาหารจีนไว้ให้กับนักท่องเที่ยวแล้วในราคาผู้ใหญ่คนละ 300 บาท เด็ก คนละ 250 บาทเท่านั้น

อย่างไรก็ตามเจ้าภาพในแต่ละจุดได้มีการนำเสนอแพคแก็จที่น่าสนใจและมีความมั่นใจว่านักท่องเที่ยวมีความสนใจในทุกจุดเพียงแต่ทางที่ประชุมได้มีการเน้นย้ำขอในเรื่องของราคาว่าควรจะเป็นราคาเดียวกันในราคาคนไทยเพราะเป็นช่วงโปรโมชั่นไม่อยากให้มีราคาสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อเป็นการดึงดูดและกระตุ้นการท่องเที่ยวในรูปแบบการโดยสารรถไฟในช่วงแรกก่อนแล้วจึงค่อยปรับเปลี่ยนได้หลังระยะเวลา 6 เดือนแล้ว แต่ทางที่ประชุมยังมีความกังวลในเรื่องของรูปแบบการขายแพคแก็จว่าจะให้หน่วยงานใดเป็นผู้ดำเนินการขายให้ ในเรื่องนี้ทางที่ประชุมจึงได้มีการฝากเรื่องไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการก่อนในช่วงแรกก่อน