แบ่งปัน

กฟภ.เปิดสถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ 2 ที่ พัทยา

( 14 ก.พ.61 ) นาย เสริมสกุล คล้ายแก้ว  ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานเปิด “PEA  VOLTA  Platform “สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้2 ถนนพัทยาใต้เมืองพัทยา  โดยมี นาย นริศ นิรามัยวงศ์  นายอำเภอบางละมุง  พล.ต.ต. อนันต์  เจริญชาศรี  นายกเมืองพัทยา และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก

นาย เสริมสกุล คล้ายแก้ว  ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เปิดเผยว่า สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าเป็นการพัฒนาโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า  โดยการขยายผลการใช้งาน PEA  VOLTA  Platformเป็นผลลัพธ์จากการวิจัย  โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะติดตั้งอุปกรณ์ PEA  VOLTA  และ SIM Card ที่เครื่องอัดประจุไฟฟ้า  ก็สามารถเป็นสมาชิกโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า และส่งข้อมูลไปยังระบบฐานข้อมูลกลางของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้

สำหรับประโยชน์ของ PEA  VOLTA  Platform เพื่อให้ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถบริหารจัดการเวลาในการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าของตนเองได้  โดยสามารถทราบเวลาที่เหลืออยู่ของการอัดประจุไฟฟ้าผ่าน Mobil  Application เพิ่มลูกค้าให้ร้านค้าในพื้นที่ใกล้เคียงสถานีอัดประจุไฟฟ้าในโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งเสริมการสร้างอาชีพและธุรกิจ  เนื่องจากผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถแวะพักหรือใช้บริการร้านค้าได้ตามที่ Application ของ PEA  VOLTA  Platform แสดงให้เห็นพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกสบายในการชำระค่าบริการอัดประจุไฟฟ้าของสถานีอัดประจุไฟฟ้าในโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะนำระบบ PEA  VOLTA  Platform สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าไปใช้ใน 11 เส้นทางหลักสู่เมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ประกอบไปด้วย สำนักงานใหญ่ กฟภ. จำนวน 1 สถานี  สายภาคเหนือ ( กรุงเทพ-อยุธยา ) จำนวน 2 สถานี  สายภาคใต้ ( กรุงเทพ-หัวหิน ) จำนวน 3 สถานี  สายภาคตะวันออก ( กรุงเทพ-พัทยา ) จำนวน 2 สถานี สายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( กรุงเทพ-โคราช ) จำนวน 2 สถานี  และสายภาคตะวันตก ( กรุงเทพ-นครปฐม ) จำนวน 1 สถานี

 

ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าแก่ยานยนต์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจนถึง 30 มิ.ย.61 ระหว่างเวลา 06.00-20.00 น.  เพื่อให้เจ้าของยานยนต์ไฟฟ้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ทดสอบการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 และ e-Government ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในยุค PEA 4.0 พัฒนาคนด้วยวัฒนธรรม  พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี  เพื่อมุ่งสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต

ด้าน นายนริศ นายอำเภอบางละมุง  เปิดเผยว่า ก็เป็นอากาสดีของชาวเมืองพัทยา และอำเภอบางละมุงที่มีโอกาสใช้รถพลังงานไฟฟ้า และเป็นการตอบรับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล  ร่วมทั้งเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยว รถพลังงานไฟฟ้าจะช่วยลดมลพิษซึ่งเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีกับโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ด้าน พล.ต.ต.อนันต์  เจริญชาศรี  นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า  โดยการขยายผลการใช้งาน PEA  VOLTA  Platform สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ 2 ซึ่งเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก  ซึ่งอนาคตเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยมและอยากให้ขยายไปให้ครอบคลุมทั่วประเทศ