แบ่งปัน

นาวิกโยธินไทยสาธิตการดำรงชีพในป่าให้ทหารสหรัฐเกาหลีใต้ในการฝึกคอบราโกลด์ 2018

(19 ก.พ.61) กองกำลังทหารที่เข้าร่วมการฝึก คอบราโกลด์ 2018 ประกอบด้วย ทหารนาวิกโยธินฝ่ายไทย ทหารนาวิกโยธินฝ่ายเกาหลีใต้ และทหารนาวิกโยธินฝ่ายสหรัฐ ได้เข้าทำการฝึกการดำรงชีพในป่า  ณ สนามฝึกดำรงชีพในป่า กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ทหารฝ่ายไทยจากกองพันลาดตระเวน  เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ และสาธิต กรรมวิธีการดำรงชีพในป่า ตามธรรมชาติแวดล้อมในแต่ละภูมิประเทศ เพื่อให้สามารถมีชีวิตดำรงอยู่รอดปลอดภัย

สำหรับการฝึก ดำรงชีพในป่า มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กำลังพลที่เข้ารับการฝึกมีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำรงชีพในป่าได้ ในกรณีที่ไม่สามรถรับเสบียงอาหารเพิ่มเติม จาการถูกผิดล้อม จากข้าศึกและให้กำลังพล สามารถหาอาหาร โดยจากธรรมชาติ พืชเขตร้อน ข้อสังเกตพืชชนิดใดทานได้หรือไม่ได้ การหาน้ำดื่มจากจากธรรมชาติ การทำกับดักสัตว์ การสังเกตสัตว์ที่มีพิษและไม่มีพิษ เช่น งู แมงป่อง การจับสัตว์ต่างๆการก่อไฟเพื่อประกอบอาหารและให้ความอบอุ่น เทคนิคการเดินป่า การหาที่พักและสร้างที่พัก ทั้งนี้เพื่อให้กำลังพลที่เข้ารับการฝึกสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ หรือยามฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับจุดที่น่าสนใจของการฝึกดำรงชีพในป่า คือ การสาธิตการจับอสรพิษ โดยเฉพาะงูเห่า งูจงอาง ด้วยมือเปล่า รวมถึง การเชือดงู และการดื่มกินเลือดงูมีพิษอย่างสด ๆ ซึ่งมีความเชื่อมาแต่สมัยโบราณว่า เลือดงูเมื่อดื่มเข้าไปจะทำปฏิกิริยาต่อร่างกาย โดยจะทำให้ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น จะทำให้อุณหภูมิในร่างกายอุ่นสามารถทนต่อสภาวะอากาศที่หนาวเย็นได้ นอกจากนี้ ยังเชื่อกันว่าเลือดงูเป็นยาอายุวัฒนะสามารถทำให้ร่างกายแข็งแรง มีภูมิต้านทาน และบำรุงสมรรถภาพทางเพศให้ดีขึ้น ในความเชื่อของคนไทยนี้ จึงสืบสานต่อจนเป็นความเชื่อของเหล่าทหารสหรัฐฯ ที่เข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์ในแต่ละรุ่น มีความหวังและมุ่งมั่นจะดื่มเลือดงูสดๆ ตามความเชื่อที่ว่าเป็นยาชูกำลังชั้นเยี่ยม

นอกจากนั้น ยังมีการสาธิตการประกอบอาหารจากวัสดุที่หาได้ตามธรรมชาติ ซึ่งจากการสาธิตของทหารนาวิกโยธินไทย ทำให้เหล่าทหารที่เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้ ยอมรับในความสามารถของเหล่าทหารนาวิกโยธินไทยอีกด้วย