แบ่งปัน

303479 303480 303484

ภาพข่าว/ วสุพล

อำเภอบางละมุงจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบางละมุง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

ที่ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุง นาย ชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบางละมุง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการประชุมทางประธานในที่ประชุมชี้แจงในเรื่องต่างๆให้กับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมรับทราบและนำไปประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน อาทิ เรื่อง การเข้าร่วมงาน นมัสการพระพุทธสิหิงค์ปละงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 11 -19 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ทางอำเภอบางละมุงยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 30,000บาทในการประกวดขบวนแห่สงกรานต์ และได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดร้านส่วนราชการ ได้รับเงินรางวัล 50,000บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวดชลบุรี ซึ่งทางนายอำเภอบางละมุงยังกล่าวอีกว่า ทั้งขบวนและร้านค้าของทางอำเภอบางละมุงนั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นเรื่องราวของการยกทัพของพระเจ้าตากสิน  อีกทั้งยังฝากเรื่องของภัยแล้งในพื้นที่ของอำเภอบางละมุงให้กับหน่วยงานและกำนันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังเรื่องนี้ให้ดี ถึงแม้ว่าทางอำเภอบางละมุงจะไม่พบปัญหาเรื่องภัยแล้งมากนัก และสถานการณ์การสำรองน้ำผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจะมีใช้ถึง 31 กรกฎาคม 2559 ก็ตาม