แบ่งปัน

ที่สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ นาย กิตติศักดิ์ ศิริเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน อ.ทป.เกมส์ ครั้งที่ 6 โดยมี นาย เอนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานกล่าวเปิดงานการแข่งขัน ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปรือ อาทิ นาย นิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นาย วิชัย หลวงเมือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูผู้ปกครองรวมทั้งนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้จัดมาเป็นครั้งที่ 6 แล้ว เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรมสมบูรณ์สมวัย รวมทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุกต่างๆ ซึ่งได้แบ่งคณะครูและนักเรียนเป็น 4 สี ได้แก่ สีฟ้า สีฟ้า สีเหลือง สีเขียว และสีแดง  โดยจัดการแข่งขันตามประเภทกีฬาต่างๆตามระดับชั้นของนักเรียน อาทิ แข่งปาลูกบอล แข่งวิ่ง 30 เมตร ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 , การแข่งขันวิ่งลูกโป่ง วิ่งเก็บของทีม ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2, การแข่งขันส่งบอลผ่านหัวทีม 10 คน การแข่งขันกินเร็ว ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และการแข่งขัน ฟุตซอล 10 คน การแข่งขันวิ่ง 3 ขา ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4