แบ่งปัน

ผู้ประกอบการเขตปลอดหาดดงตาล ขับเคลื่อนมาตรการจับปรับผู้ทิ้งก้นบุหรี่อย่างจริงจังพบผู้กระทำผิดปรับทันที ไม่เกิน2,000 บาท

ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นาย บัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา  พร้อม นาย เศรษฐพล  บุญสวัสดิ์ ที่ปรึกษาคณะทำงานชายหาดปลอดบุหรี่ และ ตัวแทนผู้ประกอบการเขตปลอด หาดดงตาล เพื่อขับเคลื่อนมาตรการจับปรับผู้ทิ้งก้นบุหรี่และทิ้งขยะบนชายหาด โดยจะนำ พ.ร.บ. รักษาความสะอาด พ.ศ. 2535 ซึ่งให้อำนาจเมืองพัทยา ปรับไม่เกิน 2,000 บาท มาบังคับใช้อย่างจริงจังหลังจากประสบความสำเร็จจากการดำเนินโครงการชายหาดปลอดบุหรี่มาแล้ว และจะนำกำลังจากเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษมาร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจเพื่อกำกับดูแล

ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการในเขตปลอดเป็นโซนแรก เริ่มวันที่ 2  เม.ย. 61 โดยผู้ประกอบการทั้งหมดในเขตปลอด 224 คน จะร่วมกันรณรงค์โดยทำกิจกรรมรำไทยจิ๊ที่ลานต้นสนและเก็บขยะชายหาดในช่วงเช้า ส่วนช่วงเย็นชุมชนชุมสายและกลุ่ม Viva Studio จะแสดงการเล่น Smart โยคะ เพื่อสุขภาพที่ลานสันทนาการ ดงตาลบีช

นอกจากนี้เขตปลอดเป็นเขตที่ไม่มีถังขยะ โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการใส่ถุงดำทิ้งพร้อมกันเป็นเวลาและเมืองพัทยามาเก็บเป็นเวลา เพื่อป้องกันขยะตกค้างทำให้คนและสุนัขมาคุ้ยขยะส่งผลเป็นบ่อเกิดหนูพาหะนำโรค รวมถึงยังขอให้รถเก็บขยะงดการบีบน้ำลงบนพื้นถนนด้วย อย่างไรก็ตามเมืองพัทยาจะใช้ พรบ.รักษาความสะอาด พ.ศ. 2535 และใช้กล้องวงจรปิดดำเนินการจับปรับผู้ทิ้งขยะอย่างจริงจังไม่เกิน 2,000 บาท โดยใช้เจ้าหน้าที่กิจการพิเศษ 3 นายมาร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตจอมเทียน