แบ่งปัน

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีร่วมกับชมรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเมืองพัทยา แถลงข่าวเตรียมระเบิดแข้งในรายการแข่งขันฟุตบอล 7 คน โพธิสัมพันธ์ ซุปเปอร์คัพ ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

ที่ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นาย วรพต  พงษ์พาลี ตัวแทนชมรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเมืองพัทยา นาย นิพนธ์  อยู่ประเสริฐ ตัวแทนสโมสรฉลามขาว FC ได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวเตรียมเปิดการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน โพธิสัมพันธ์ ซุปเปอร์คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ โดยมีคณะผู้จัดงานและตัวแทนทีมที่เข้าร่วมแข่งขันและสื่อสารมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวกันอย่างพร้อมเพียง

โดยการแข่งขันในรายการนี้ เป็นความร่วมมือ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีร่วมกับชมรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเมืองพัทยา ที่จะเป็นการส่งเสริมและเพิ่มทักษะการเล่นฟุตบอลให้กับนักกีฬาภายในพื้นที่เมืองพัทยา และจังหวัดชลบุรี พร้อมยังจะเป็นการเพิ่มระดับการจัดการแข่งขัน ให้มีมาตรฐานในระดับที่ดีขึ้นอีกด้วย                     ซึ่งการแข่งขันจะแบ่งออกเป็นการแข่งขัน 5 ประเภท ได้แก่  รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี , รุ่นประชาชนทั่วไป ,รุ่นอาวุโส อายุ 35 ปีขึ้นไป , รุ่นอาวุโส อายุ 35 ปีขึ้นไป , รุ่นอาวุโส ประเภท ก.อายุระหว่าง 40-50ปี และรุ่นอาวุโส ประเภท ข. อายุระหว่าง 50 -60 ปี   โดยจะมีการแข่งขันในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2561 – 8 เมษายน 2561 ณ สนามหญ้าโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร …..