แบ่งปัน

อบจ. ชลบุรี  ส่งมอบแหล่งเรียนรู้และอุปกรณ์การศึกษาเพื่อเยาวชน ร.ร. วัดโป่ง ต.โป่ง อ.บางละมุง

ที่โรงเรียนวัดโป่ง ต.โป่ง นาย วิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบอาคารเรียนโรงเรียนวัดโป่ง อ.บางละมุง  โดยมี นาย วิชัย พวงภาคี ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 3 นำคณะครูและกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดโป่ง รับมอบอาคารเรียน

ภายในพิธีมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโป่งและแขกผู้เกียรติเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียง อาทิ นายประเนิม สิริรูป นายกเทศบาลตำบลโป่ง คณะ สจ.ชลบุรี นาย อนุชา เพียรใจ นาย สุนทร เกตุทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่ง ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา ปลูกฝังวิชาการความรู้ให้แก่แหล่งเยาวชน และเป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนใกล้เคียง รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มต้นทุนทางสังคมให้แก่ประเทศ โดยมี นาย ธนาชัย วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่ง พร้อมคณะครู นักเรียน แกนนำชุมชน กรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ

สำหรับการโรงเรียนวัดโป่ง ได้รับเมตราจากหลวงพ่อชม ภาโร เจ้าอาวาสวัดโป่งในสมัยนั้น ก่อสร้างอาคารชั้นเดียว 6 ห้องเรียน จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา มีนักเรียนเริ่มแรก 70 คน และโรงเรียนได้ขยายโอกาส สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี 2549 โรงเรียนโป่ง ได้รับความเห็นชอบจากเทศบาลตำบลโป่ง ให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ของหมู่ที่ 6 ตำบลโป่ง จำนวน 33 ไร่ เป็นที่ตั้งโรงเรียนแห่งใหม่ ครั้งนี้ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ได้มีมติสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรียน พร้อมทั้งสนับสนุนสิ่งอำนวยด้านต่าง ๆ รวมมูลค่า 10,500,000 บาท ห้แก่โรงเรียนวัดโป่ง โดยหวังว่าเป็นศูนย์รวมแห่งการพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญา และเป็นสมบัติแก่ชาวจังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ ทางการศึกษาสำหรับเยาวชนต่อไป